Odkrywając Wolność - okładka
„Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów”

Odpowiedzią na antywolnościowe presje, które występują w demokracji, nie jest oczywiście odejście od demokracji i związanych z nią obywatelskich swobód, lecz obrona zagrożonych wolności w ramach demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Spis streści

CZĘŚĆ PIERWSZA: Natura ludzka a wizja ustroju

 1. David Hume: O wolności i konieczności
 2. Adam Smith: O sprawiedliwości i dobroczynności
 3. William A. Niskanen: Nie wymagająca ofiar etyka kapitalizmu
 4. Steven Pinker: Tabula Rasa
 5. Mao Yushi: Paradoks moralności
 6. James Madison: Eseje polityczne federalistów
 7. Richard A. Epstein: Własna korzyść a konstytucja

CZĘŚĆ DRUGA: Państwo, demokracja, wolność

 1. John Stuart Mill: O wolności
 2. Benjamin Constant: Wolność starożytnych porównana z wolnością nowoczesną
 3. Friedrich August von Hayek: Konstytucja wolności
 4. Anthony de Jasay: Analiza fundamentów liberalizmu
 5. Benjamin Constant: Przesądy dotyczące zakresu władzy politycznej
 6. Alexis de Tocqueville: Jaki rodzaj despotyzmu zagraża demokratycznym narodom
 7. Alexis de Tocqueville: Demokracja i socjalizm
 8. Robert Nozick: Kto wybrałby socjalizm?
 9. Karl Popper: Popper o demokracji: Jeszcze raz o społeczeństwie otwartym i jego wrogach
 10. Frédéric Bastiat: Państwo
 11. Milton Friedman: Związki między wolnością ekonomiczną a wolnością polityczną
 12. James A. Dorn: Wolność gospodarcza i demokracja w Azji Wschodniej
 13. Andrei Shleifer i Robert W. Vishny: Polityka socjalizmu rynkowego

CZĘŚĆ TRZECIA: Państwo, własność, rynek

 1. John Stuart Mill: O podstawach i granicach zasady laisser-faire, czyli nieinterweniowania
 2. Richard Pipes: Własność jako instytucja
 3. Andrei Shleifer: Własność państwowa a własność prywatna
 4. Richard A. Epstein: Opodatkowanie, regulacja, konfiskata
 5. Gordon Tullock: Koszt pogoni za rentą
 6. Milton Friedman i Rose Friedman: Potęga rynku
 7. Luigi Zingales: Rynki finansowe a wolność gospodarcza
 8. Walter E. Williams: Argumenty za wolnym rynkiem
 9. Bruce Bartlett: Jak nadmiernie rozbudowane państwo zabiło starożytny Rzym
 10. Vito Tanzi: Gospodarcza rola państwa w XXI wieku

CZĘŚĆ CZWARTA: Państwo socjalne, społeczeństwo, człowiek

 1. Leszek Kołakowski: O solidarności z małej litery pisanej
 2. Janusz Korwin-Mikke: Czym jest „sprawiedliwość społeczna”?
 3. Anthony de Jasay: Rozważania nad sprawiedliwością społeczną, miejscami szukające wsparcia u Adama Smitha
 4. Alexis de Tocqueville: Raport o pauperyzmie
 5. David Kelley: Narodziny praw opiekuńczych
 6. Robert A. Sirico: Przywrócić dobroczynność
 7. Charles Murray: Spoiwa wspólnoty
 8. Michael S. Gazzaniga: Przyrodniczy umysł
 9. William A. Niskanen: Państwo opiekuńcze i kultura ubóstwa
 10. Erich Weede: Prawa człowieka, ograniczony rząd i kapitalizm

CZĘŚĆ PIĄTA: Liberalizm – antyliberalizm

 1. Jan Winiecki: Odwieczne zderzenie wyobrażeń o tym, jak funkcjonuje świat
 2. Ludwig von Mises: Liberalizm w tradycji klasycznej
 3. Mario Vargas Llosa: Liberalizm w nowym tysiącleciu
 4. Robert Nozick: Dlaczego intelektualiści występują przeciw kapitalizmowi?
 5. Frédéric Bastiat: Co widać i czego nie widać
 6. Tom G. Palmer: Dwadzieścia mitów na temat rynków
 7. Deepak Lal: Transformacja rozwijających się gospodarek — od planu do rynku
 8. James M. Buchanan, John Burton i Richard E. Wagner: Konsekwencje pana Keynesa
 9. Peter J. Boettke, Daniel J. Smith i Nicholas A. Snow: Już tu byłem, już to robiłem