Leszek Balcerowicz

Profesor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Wicepremier i minister finansów w pierwszych dwóch niekomunistycznych rządach III RP oraz w latach 1997-2000. Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007.

Doktor honoris causa 32 uczelni krajowych i zagranicznych. Wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami – w Polsce: m.in. Orderem Orła Białego (2005 r.), najwyższym odznaczeniem państwowym, które otrzymał za wkład w transformację ustrojową naszego kraju, oraz za granicą: m.in. nagrodami im. Miltona Friedmana, Ludwika Erharda, Friedricha von Hayeka, przyznanymi mu za promowanie wolności. Honorowy przewodniczący brukselskiego think-tanku im. Bruegla.

Mistrz Polski juniorów w biegach przełajowych w 1965 roku.

Założyciel i przewodniczący rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Leszek Balcerowicz dokonał wyboru i wstępem opatrzył wszystkie teksty stanowiące publikację „Odkrywając wolność. W obronie rozumu.”.

Forum Obywatelskiego Rozwoju
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza.

Jesteśmy think-tankiem. Podstawą naszej pracy jest rzetelna analiza większości obszarów polityki gospodarczej i prawa oraz, poza diagnozą, tworzenie rekomendacji dla rządzących i dla opinii publicznej.

Analizy i badania. Przygotowujemy autorskie raporty i analizy dotyczące polityki gospodarczej w Polsce. Analizujemy trendy i publikacje światowe. Ponadto komentujemy bieżące wydarzenia mające wpływ na gospodarkę: w szczególności krytykujemy decyzje przeczące wolności gospodarczej i popieramy rozwiązania dla niej korzystne. Punktem wyjścia jest dla nas długookresowy wzrost gospodarczy i stałe poszanowanie zasad państwa prawa.

Komunikacja. Zależy nam na jak najszerszym dotarciu do opinii publicznej i decydentów. Uczestniczymy w konsultacjach społecznych, a przede wszystkim jesteśmy aktywni w mediach, gdzie nasi eksperci kilkanaście razy w tygodniu prezentują wyniki naszych analiz. Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych i w internecie.

Wydarzenia specjalne. Organizujemy seminaria tematyczne, konferencje, spotkania z ekspertami dla studentów, przedsiębiorców, dziennikarzy. Pod marką FOR Poleca promujemy lub współwydajemy książki oraz audiobooki autorów polskich i zagranicznych. Współpracujemy z wieloma instytucjami dla których, podobnie jak dla nas, zmniejszenie ingerencji państwa w gospodarkę i życie obywateli jest ważnym elementem poprawy życia w Polsce.

Edukacja. Organizujemy szereg wydarzeń edukacyjnych między innymi Szkoły Leszka Balcerowicza dla studentów oraz Komiksy Ekonomiczne – jeden z największych projektów edukacji ekonomicznej w Polsce dla uczniów.

Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) uhonorowana została Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy w 2022 roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta Warszawa w Sali im. S. Starzyńskiego Pałacu Kultury i Nauki. Dziękujemy Radzie za to niezwykle wartościowe wyróżnienie, docenienie całokształtu działalności Fundacji FOR oraz możliwość znalezienia się w tak wyjątkowym gronie tegorocznych laureatów.

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy to wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy osobom lub zespołom osób szczególnie zasłużonym dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę stanowi statuetka Syreny Warszawskiej, oznaka nagrody i dyplom.